Plán aktivít v elokovaných triedach v aktuálnom školskom roku

 

·         Jesenný školský výlet – Mlyn pri Pezinku alebo Železná studienka

·         Bábkové predstavenie (5x)

·         Deň hračiek (prvý deň v mesiaci)

·         Hračka na víkend – Krtko

·         Projekt Evička a deti

·         Projekt Medvedík Nivea

·         Ukážka práce kynológov z mestskej polície

·         Lampiónový sprievod spolu s Miletičova 37

·         Ako mať zdravé zúbky – beseda

·         Posedenie pri čaji – Október, mesiac úcty k starším

·         Stretnutie rodičov predškolákov s detským psychológom a učiteľkou ZŠ

·         Zimná branná hra – Hľadáme poklad

·         Mikulášska besiedka

·         Vianočná besiedka pre rodičov

·         Fašiangový ples

·         Gymnastika – ukážka cvičenia s náčiním

·         Moja obľúbená knižka – výstavka

·         Návšteva mestskej knižnice

·         Ukážka z environmentálnej výchovy

·         Deň duševného zdravia

·         Deň Zeme

·         Deň vody

·         Deň mlieka

·         Brigáda na školskom dvore – úprava exteriéru

·         Malý slávik – triedne a školské kolo

·         Návšteva Bratislavského bábkového divadla

·         Oslava MDD – karneval

·         Návšteva ZŠ – účasť na otvorenej hodine (M, SJ, Tv)

·         Kurz anglického jazyka, otvorená hodina

·         Divadelno-dramatický krúžok, otvorená hodina

·         Plavecký výcvik

·         Korčuľovanie

·         Oslava Dňa matiek

·         Deň rodiny, Deň otcov - športovo-kultúrne popoludnie

·         Šikovní stavitelia a starostlivé mamičky – prezentácia detí

·         Slávnostný zápis detí do I. triedy

·         Olympiáda spolu s Miletičova 37

·         Výchovný koncert

·         Poníky v materskej škole - animoterapia

·         Rozlúčka predškolákov – návšteva Tigerparku, inštalácia tabla

·         Školský výlet do prírody/ farma