Poďakovanie

Poďakovanie Magistrátu hl. mesta Bratislavy.

cid:ii_1605581bd9bc1ed6

Splnomocnenie

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo školy.

save.gif

Vyhlásenie 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO.

save.gif

Správa o vvč 2016/2017
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ a rozbor hospodárskej činnosti.

save.gif

Podmienky
Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ.

save.gif

Žiadosť - info
Informácia k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37, resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

save.gif

Žiadosť o prijatie
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

save.gif

Informácie o prijímanie žiadostí
Termíny prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok.

save.gif

Vymaľuj si

Jednoduché omaľovánky pre najmenších. Vytlačte si ich a doma si ich môžete  vymaľovať.

 

save.gif

 

 

Dokumenty sú vo formáte PDF. Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť TU