Správa o výchovno vzdelávacej činnosti
 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti a rozbor hospodárskej činnosti.

 Kolektívna zmluva

 Aktuálna kolektívna zmluva

Splnomocnenie

k prevzatiu dieťaťa zo školy

Vyhlásenie 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO.

Podmienky
Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ.

Žiadosť - info
Informácia k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

Informácie o prijímaní žiadostí

Termíny prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok