Zmena rozhodnutia MŠVVaŠSR

Rozhodnutie zriaďovateľa k 8.3.2021

Návrat do škôl od 8.3.2021

Rozhodnutie MŠVVaŠSR

Informácia RUVZ - prerušenie prevádzky MŠ

Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin 2020

Čo robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo robiť ak som bol s pozitívnym v kontakte?

Opatrenia ÚVZ k používaniu rúšok od 15.10.2020

Organizácia vzdelávania pre MŠ od 12.10.2020

Rozhodnutie Ministerstva z 11.10.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ

Opatrenia Regionálneho úradu VZ v Bratislave

Organizácia nástupu detí do MŠ v šk. roku 2020/21

Zoznam novoprijatých detí k. 2. 9. 2020

Prerušenie prevádzky MŠ počas leta 2020

Rada školy-zloženie

 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti
 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti a rozbor hospodárskej činnosti.

 Výkaz k správe o hospodárení za uplynulý rok

 Príloha k správe o výchovno - vzdelávacej činnosti

 Kolektívna zmluva

 Aktuálna kolektívna zmluva

Splnomocnenie

k prevzatiu dieťaťa zo školy

Vyhlásenie 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO.

Podmienky
Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ.

Žiadosť - info 2021 - nové informácie!
Informácia k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
Žiadosť o prijatie pre rok 2021