Spádové MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa:

VZN Spády MŠ 2024 .pdf

Spády podľa abecedy .xls

Zoznam novoprijatých detí k. 2. 9. 2023

Rada školy-zloženie

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti a rozbor hospodárskej činnosti.

Kolektívna zmluva

Aktuálna kolektívna zmluva

Splnomocnenie

k prevzatiu dieťaťa zo školy

Vyhlásenie 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO.

Podmienky
Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ.

Žiadosť - info 2024 - nové informácie
Informácia k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
Žiadosť o prijatie pre rok 2024

Zásady ochrany osobných údajov