Zoznam zmlúv MŠ

3KM Rámcová zmluva

Protokol o zverení nehnuteľného majetku obce do správy MŠ Miletičova 37  

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dielo s EU-GROUP a.s.

Zmluva o dielo S3A8597

Zmluva o dielo S3A8786

Zmluva - Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Zmluva Telekom Gemerská

Zmluva Telekom Miletičova

Zmluva na revíziu detských ihrísk

Protokol 03/2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva na dodávku elektriny

Zmluva o poskytnutí právnej služby

Zmluva o odbere prebytočného bio odpadu

Protokol o zverení majetku - mapka

Zmluva o výpožičke

Zmluva ROHOŽKY

Zmluva FRESH

Zmluva o dodávke elektriny - dodatok VOP

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva - telekomunikačné služby

Dodatok k zmluve 1 - Telekom

Dodatok k zmluve 2 - Telekom

Zmluva o pripojení do elektrickej distribučnej siete

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o zabezpečení poukážok DOXX

Zmluva o poskytovaní služieb technickej ochrany

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – 3.KM

Zmluva BOZP – na výkon bezpečnostného technika

Kúpna zmluva – na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia MŠ Miletičova 37

Kúpna zmluva – na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia ET Gemerská 4

Zmluva o dielo – Zhotovenie dopadovej plochy, školský dvor ET Gemerská 4

Zmluva o dielo – Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie

Poistná zmluva

-Dodatok k poistnej zmluve

Zmluva o službách spojených so spravovaním registratúry

Zmluva o dielo - EKOSTAV

Zmluva na dodávku elektrickej energie

Zmluva o dielo: Stavebné úpravy – oprava konštrukcií

                                               Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu

                                               Príloha č. 2 Rekapitulácia rozpočtu

                                               Príloha č. 3 Rozpočet

Zmluva o poskytovaní administrátorsko-technických a ekonomických služieb